End Pig Pain

Grisar utsätts för fler slags stympningar än kastrering. Rutinmässig svansklippning, tandklippning och tandslipning av grisar har varit förbjudet i EU i mer än 20 år, trots detta är det fortfarande vanligt förekommande i flera av medlemsländerna.
Hjälp att förändra genom att skriva på: https://www.endpigpain.eu/?lang=sv#actnow
Det tar bara 5 sekunder.
 
 
Piglets have their tails cut or burned off. They have their teeth clipped or ground away. This is done to control behaviour, particularly in intensive farming systems, where pigs are often kept in barren and overcrowded conditions.
You can help making it stop by signing: https://www.endpigpain.eu/#actnow
It only takes 5 seconds.
 
 
 

Kommentera här: